עיקרון לזיהוי שקרים ומסרים מטעים…

על פי העיקרון הטבעי שלכל תזה יש אנטי תזה אפשר לזהות מסרים סמויים. לכל פעולה או אמירה של האדם יש מניע. כמו שאומרים "על ראש הגנב בוער הכובע".

אם וכאשר נעשית פעולה, או נאמרת אמירה שאיננה המשך טבעי של השיחה או המצב, אפשר שהמניע יהיה בדיוק הפוך לאמירה. לדוגמה: ילד שאומר לפתע לחברו "אני לא מפחד ממך", סביר להניח שההפך זו האמת. מדוע? כדוגמה ראשונה הצגתי ילד כיוון שבאופן עקרוני ככל שאנו צעירים רמת תחכומנו קטנה יותר. כאשר ילד באמת איננו פוחד הוא לא חושב על כך ולכן לא יעלה על דעתו לומר אמירה שכזו. דווקא ילד שכל כך פוחד וזה כל כך מעסיק אותו, הוא ינסה להתגבר על הפחד באמירה שכזו.

על אותו עקרון כאשר משהו יאמר לי מחוץ לקונטקסט, "אני רוצה לומר לך את האמת… ואך ורק את האמת" מבלי שביקשתי ממנו, סביר להניח שאדם זה נוהג לשקר. מדוע? מי שנוהג לשקר, באופן אוטומאטי חושב שלא יאמינו גם לו ולכן הוא מלכתחילה מגונן על עצמו באמירה שכזו.

כל הדגשת יתר מחוץ לקונטקסט מובילה לפרוש האנטי תזה של אותה אמירה.

כשפוליטיקאי מדגיש לפתע, מבלי שביקשו ממנו "אני רוצה להבהיר אחת ולתמיד…" סביר להניח שברגע המסוים הזה הוא דווקא מנסה לטשטש עקבות.

כשבשוק משהו צועק לעברך "הי בוא אני יעשה לכך מחיר מיוחד", מבלי שביקשו ממנו, סביר להניח שהוא ראה בך פראייר שאפשר לסחוט ממנו כסף.